Вашата агенция за качествени недвижими имоти!
Правила и условия
1. Дефиниции
Оферта: са всички стоки, ястия, напитки и услуги, предоставяни от ресторант Portfolio Best Properties, предлагани чрез интернет платформата.
Поръчка: представлява последователност от действия, извършени чрез интернет платформата от краен потребител, насочени към избрани от потребителя стоки и/или услуги, които да бъдат предоставени отресторант Portfolio Best Properties.
Клиент: е физическо или юридическо лице, което използва услугите на ресторант Portfolio Best Properties чрез интернет платформата.
Договор: е споразумението между Клиент и ресторант Portfolio Best Properties относно Поръчка, доставка или получаване на място, на заявените от Клиента стоки и/или услуги чрез интернет платформата.
Платформа: е интернет страницата https://www.portfolio.advaworx.com/ , ведно с всички достъпни чрез нея инструменти, приложения за мобилни устройства и други, чрез които на Клиента се предоставя възможността да ползва услугите на ресторант Portfolio Best Properties.
Ресторант: е организация /юридическо лице, регистрирано по действащото законодателство на Република България/, която приготвя и предлага ястия, храни, напитки и други, на крайни клиенти, като за предоставяне на стоките и/или услугите е необходимо използването на интернет платформата за сключване на договор и плащане по него.
Информация за Ресторанта: са всички данни за организацията /юридическото лице/ , точки за контакт, обща информация, меню /всички топли и студени ястия, храни, гарнитури, напитки и други/, цени с включен Данък Добавена Стойност за всеки продукт, фирмен логотип, графични изображения, възможности, цени и минимани суми за поръчка и за доставка.
Услуга: представлява дейността, която се предоставя на Клиент от ресторант Portfolio Best Properties, която включва цялата последователност от стъпки от публикуване на Оферта, през сключване на Договор, заплащане на избраните стоки и/или услуги от страна на Клиента в полза на организацията, и приключва с предаване на Поръчката в полза на Клиента на посочения от него адрес или в избрания от него ресторант от ресторант Portfolio Best Properties.
2. Идентификация на www.portfolio.advaworx.com
Portfolio Best Properties е част от групата на ресторанти Portfolio Best Properties.
Адрес за кореспонденция с ресторанти Portfolio Best Properties е: ////
3. Приложимост
Настоящите Общи условия са приложими само за услугите, предоставяни чрез интернет платформата. Според типа доставка /до адрес или в избран търговски обект – ресторант/ допълнително се прилагат и Общите условия, приложими за Ресторанти.
Чрез подаването на Поръчка, Клиентът сключва Договор с Ресторанта за доставка на избраната от него стока и/или услуга. Клиентът е обвързан с Поръчката след нейното подаване. Отмяна на поръчка не се допуска.
4. Оферта
Интернет платформата публикува Оферти от името на ресторант Portfolio Best Properties. В приготвяните храни е възможно да се съдържат съставки и/или добавки, които могат да предизвикат алергии и непоносимост. Ако Клиентът е алергичен към определени храни се препоръчва да прегледа съставките и евентуалното съдържание на алергени в продуктът, който възнамерява да поръча.
Ресторант Portfolio Best Properties не носят отговорност за временна/постоянна недостъпност на Платформата.